Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

13/02/2013

Mae pethau’n go lletchwith i Eifion a Sioned yn dilyn y gusan. Mae Ffion yn flin gyda Jinx am ymyrryd yn nhrefniadau gwarchod Arwen. Things are rather awkward for Eifion and Sioned following their kiss. Ffion is not best pleased with Jinx’s interference with Arwen’s childcare provision.

20 o funudau