Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

12/02/2013

Mae Eifion a Sioned yn closio hyd yn oed yn fwy dros botel o win. Caiff Angela loches ym Maes y Deri ac mae Mark wrth ei fodd. Eifion and Sioned get closer over a bottle of wine. Angela finds shelter in Maes y Deri and Mark is over the moon!

20 o funudau