Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

11/02/2013

Gallai newyddion Angela newid natur ei pherthynas gydag Ed yn llwyr. Daw natur gystadleuol Diane â’r gwaethaf allan ohoni. Angela’s news could change Ed’s perspective of their relationship completely. Diane’s competitive nature brings out the worst in her!

19 o funudau