Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

07/02/2013

Daw Pawb a’i Farn yr wythnos hon o Ganolfan Hamdden Y Flash, Y Trallwng ac ar y panel fydd aelod seneddol Maldwyn y Ceidwadwr Glyn Davies, y dirprwy weinidog amaeth yn Llywodraeth Cymru Alun Davies, y ddarlledwraig a golygydd y rhaglen nosweithiol Heno Angharad Mair, a threfnydd yr Eisteddfod Genedlaethol Hywel Wyn Edwards. This week’s programme comes from The Flash Leisure Centre in Welshpool and on the panel will be Maldwyn’s Conservative MP Glyn Davies, the deputy agriculture minister in the Welsh government Alun Davies, the broadcaster and editor of the nightly programme Heno, Angharad Mair, and the organiser of the National Eisteddfod, Hywel Wyn Edwards.

49 o funudau