Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 11/02/13

Gallai newyddion Angela newid natur ei pherthynas gydag Ed yn llwyr.Angela’s news could change Ed’s perspective of their relationship completely.

Hyd:

25 eiliad

Daw'r clip hwn o