Kirstie NicLeòid

Kirstie NicLeòid a tha na h-oileanach aig oilthaigh Dhùn Èideann a’ bruidhinn air iomairt airson tasglann Sgoil Eòlais na h-Alba a chumail cruinn cothrom còmhla.

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from