Seonaidh Moireasdan a’ bruidhinn mun òran The Cutter le Runrig

Seonaidh Beag Moireasdan à Uibhist a Tuath a' bruidhinn ri Catrìona Mhoireach mun òran The Cutter le Runrig

Release date:

Duration:

6 minutes

This clip is from