Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

08/02/2013

Ceisia Sion a Britt yn daer i gael Huw i newid ei ganfyddiad am ei ‘deulu’ newydd. Mae ymgais Angela i gymodi yn mynd o chwith wrth i Ed ddweud wrthi ei fod yn hapusach hebddi. Sion and Britt try to change the way Huw feels about his new 'family'. Angela’s attempts at reconciliation backfire as Ed tells her he’s happier without her.

20 o funudau