Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

07/02/2013

Beth ddaw o Huw nawr ei fod wedi ymuno â chwlt? Mae Garry’n ceisio rheoli ei dymer. What will become of Huw now that he’s joined a cult? Garry tries to control his temper.

19 o funudau