Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/02/2013

Mynna Eileen fod Jim yn cael gwared ar Angela yn syth pan ddysga sut y mae ei gyn-wraig wedi cynnig talu am ei lloches. Mae Britt yn perswadio Garry i gael help i reoli ei dymer. When she learns how Jim’s ex-wife has offered to pay for her lodging, Eileen insists that he must evict Angela immediately. Britt makes Garry face up to the fact that he needs help to control his anger.

19 o funudau