Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

04/02/2013

Mae Garry’n talu’n ddrud am ei ddifrod yn y gwesty fel nad yw Sheryl yn dod i wybod. Mae Eifion yn teimlo’n unig ym Mhenrhewl, diolch i agwedd Cadno tuag ato. Garry pays dearly in order to hide the truth from Sheryl about the damage at the hotel. Eifion is lonely at Penrhewl, thanks to Cadno’s attitude towards him.

19 o funudau