Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 01/02/13

Mae Garry’n gorfod wynebu canlyniadau colli ei dymer.Garry must face the consequences of losing his temper.

Hyd:

25 eiliad

Daw'r clip hwn o