Ar Y Marc - Abertawe yn y Ffeinal

Abertawe yn cyrraedd y ffeinal, ac Oswyn Parri yn trafod gobeithion Bradford City.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

9 o funudau

Daw'r clip hwn o