Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

31/01/2013

Nid yw Garry yn hapus pan mae Sheryl yn gwrthod ei gynnig i briodi. Mae Ed yn awyddus i anghofio am ei ofidiau a mwynhau bywyd. Garry isn’t happy when Sheryl rejects his proposal. Ed is keen to forget his worries and enjoy life.

20 o funudau