Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 22/01/13

Mae newid safbwynt Mark yn golygu trafferth i Benrhewl.Mark’s change of heart could mean trouble for Penrhewl.

Hyd:

22 eiliad

Daw'r clip hwn o