Dafydd, Caryl a Rhydian Roberts

Rhydian Roberts yn westai ar raglen Dafydd a Caryl.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

17 o funudau

Daw'r clip hwn o