Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

17/01/2013

Daw'r rhaglen gynta’r flwyddyn o Pawb a’i Farn o Ganolfan Hamdden Caergybi. Ar y panel bydd Pennaeth Cyfathrebu Cymorth Cristnogol yng Nghymru Branwen Niclas, Aelod Seneddol Llafur Ynys Môn Albert Owen, Dr Carl Clowes OBE a Chomisiynydd cyntaf Heddlu’r Gogledd Winston Roddick CB, QC. Tonight's programme comes from Holyhead Leisure Centre. On the panel are the Head of Communication of Christian Aid in Wales Branwen Niclas, the Labour MP for Anglesey Albert Owen, Dr Carl Clowes OBE and the first Police Commissioner for North Wales, Winston Roddick CB, QC.

50 o funudau