Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

25/01/2013

Faint o gariad sydd yng Nghwmderi ar noson Santes Dwynwen? Ceisia Ed ei gwneud hi’n glir i Angela nad oes dyfodol iddynt ond a yw hi wedi deall? How much love is there in Cwmderi as the residents celebrate St Dwynwen’s day? Ed tries to make it clear to Angela that they have no future, but has she got the message?

19 o funudau