Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

23/01/2013

Mae Courtney yn synhwyro tensiwn go iawn rhwng ei rhieni. A wnaiff Cadno ddefnyddio cynilion y babi er mwyn achub ei chroen ei hun? Courtney senses a real tension between her parents. Will Cadno resort to using the baby’s savings to save her own skin?

20 o funudau