Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

22/01/2013

Mae newid safbwynt Mark yn golygu trafferth i Benrhewl. Ceisia Macs bardduo enw Hywel er mwyn cael ei wared o’r ysgol. Mark’s change of heart could mean trouble for Penrhewl. Macs tries to defame Hywel in order to rid of him from school.

19 o funudau