Turas a dh' Ontario, Episode 2 Dealbhan

Bellevue, dachaigh Sir Iain A. Domhnallach, ann an Kingston.