Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

18/01/2013

Cymer Sioned gam cadarnhaol i greu undod o fewn y teulu. Caiff Garry gryn ysgytwad pan mae’n colli ei dymer gyda Sheryl. Sioned takes a positive step towards reuniting the family. Garry is deeply shaken when he loses his temper with Sheryl.

20 o funudau