Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 17/01/13

Sylweddola Angela nad yw Ed ei hangen mwyach pan wêl Dani yn ei gysuro.Angela realises that Ed doesn’t need her anymore, when she finds Dani comforting him.

Hyd:

18 eiliad

Daw'r clip hwn o