Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

16/01/2013

Mae agosatrwydd dwfn yn datblygu rhwng Ed a Dani. Mae Colin yn trio ei orau glas i ddilyn cyfarwyddiadau Debbie yn y dosbarth cadw’n heini! The closeness between Ed and Dani deepens. Colin works hard to keep up with Debbie’s routine at the keep fit class!

19 o funudau