Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

17/01/2013

Sylweddola Angela nad yw Ed ei hangen mwyach pan wêl Dani yn ei gysuro. Aiff cynllun Mark o fanteisio ar garedigrwydd Marian a Megan i’r gwellt. Dani comforts Ed and Angela realises he no longer needs her. Mark’s plan to make the most of the Megan and Marian’s kindness backfires.

20 o funudau