Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

14/01/2013

Mae Meic yn ei chael hi’n anodd canfod yr awydd i ddathlu’i ben-blwydd yn 60. Closia Dani ac Ed. A fydd y noson hon yn newid eu perthynas? Meic isn’t in the mood to celebrate his 60th birthday. Ed and Dani become closer. Will this night change their relationship?

20 o funudau