Terfysgoedd Beca

Golwg ar y rhesymau dros derfysgoedd Beca yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a methiant y llywodraeth i ddal y troseddwyr. Trafodir y rhesymau dros ddewis yr enw Rebecca ac eglurir pam bod yr ymgyrch wedi bod yn llwyddiant.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from