Diwydiant gwlân Dyffryn Teifi

Gwybodaeth am ddatblygiad diwydiannol yng nghefn gwlad Cymru. Mae'n ystyried pam llwyddodd ardaloedd fel Dre-fach Felindre yn Nyffryn Teifi i ffynnu yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, a'r effaith gafodd y datblygiad diwydiannol ar yr ardal.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from