Tha Steph a’ coinneachadh ri càraid ùr – feòrag dearg

Steph meets a new friend – a red squirrel

Release date:

Duration:

48 seconds

This clip is from