Sir John A. MacDonald

Rhoda NicRisnidh a' bruidhinn air Sir John A. MacDonald, a' chiad phrìomhaire a bh' aig Canada.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from