Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

31/12/2012

Mae hanes yn ail-adrodd ei hun i Gemma wrth i'w hunllefau waethygu. Mae bywyd Mark mewn perygl pan ddarganfyddai Cadno ei ffôn yn y cae. History repeats itself for Gemma as her nightmares return. Mark’s life hangs in the balance as Cadno discovers his mobile phone in the field.

19 o funudau