Bwrw Golwg, 23/12/2012, Ystyr y Nadolig. Côd QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o gôd bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol sydd gyda chamera a’r gallu i ddarllen y codau yn medru mynd â chi i'r cyfeiriad sydd wedi ei gynnwys ynddo.

Bydd y côd yn cysylltu â thudalen Bwrw Golwg, 23/12/2012, Ystyr y Nadolig. trwy ddefnyddio darllenydd côd QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r llun.