Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 31/12/12

Mae hanes yn ail-adrodd ei hun i Gemma wrth i'w hunllefau waethygu.History repeats itself for Gemma as her worst nightmares return.

Hyd:

19 eiliad

Daw'r clip hwn o