Hoff bethau'r Nadolig

Hoff bethau disgyblion Ysgol Dyffryn Teifi am y Nadolig.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

47 eiliad

Daw'r clip hwn o