Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

13/12/2012

Daw'r rhaglen heno o Ganolfan Chwaraeon Ystradgynlais. Ar y panel bydd Cyn Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan ar ran y Blaid Lafur, Rhodri Glyn Thomas AC ar ran Plaid Cymru, Myrddin Edwards o’r Democratiaid Rhyddfrydol a’r gyflwynwraig Lowri Morgan.Tonight's programme comes from Ystradgynlais Sports Centre. On the panel are former Welsh First Minister, Rhodri Morgan on behalf of Labour, Rhodri Glyn Thomas AM on behalf of Plaid Cymru, Myrddin Edwards from the Liberal Democrats and presenter Lowri Morgan.

49 o funudau