Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

27/12/2012

Mae Anita a Colin ill dau yn unig ynghanol holl hwyl yr ŵyl. Mae Gethin yn rhybuddio Dani i anghofio am eu tad, unwaith ac am byth. Anita and Colin are both feeling rather lonely amidst all the seasonal festivities. Gethin warns Dani to forget about their father, once and for all.

20 o funudau