Dè an ath sgeulachd?

Èist ri Dan a' feuchainn ri tomhas dè an ath sgeulachd a bh' aig Coinneach dha. 'S math gun do chùm Ceitidh Mhoireach ceart e.

This clip is from