Ar Y Marc - CPD Llanfairpwll ar deledu Brasil

Derfel Gilford yn son am y sylw gafodd CPD Llanfairpwll ar raglen Futebol No Mundo.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 o funudau

Daw'r clip hwn o