Pàrtaidh

Seonag Monk ag innse do Choinneach mun phàrtaidh mhòr a bh’aca nuair a bha i a’ fuireach ann a’ “flat” ann an Steòrnabhagh.

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from