Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

18/12/2012

Beth yw cynlluniau Garry wrth dorri i mewn i Lwyncelyn? Mae Angela’n siomedig i ddarganfod nad yw Ed wedi ymddiried ynddi. What are Garry’s intentions when he breaks into Llwyncelyn? Angela is disappointed to discover that Ed hasn’t confided in her.

20 o funudau