Coinneach MacÌomhair, 11/12/2012 Taisbeanadh Daibhidh Livingstone

Dealbhan bho Thaigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba agus Leabharlann na Colaiste Nuadh ann an Dùn Èideann.