Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

14/12/2012

Wrth i Meic gael ei gamgymryd am rywun arall mae pethau’n edrych yn ddu ar Meic. Mae Ffion a Jinx yn sylweddoli eu bod ill dau yn rhannu’r un gofidiau. In a case of mistaken identity, things aren’t looking good for Meic. Ffion and Jinx realise that their concerns are one and the same.

19 o funudau