Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/12/2012

Daw'r rhaglen heno o Ganolfan Hamdden Colwyn, Bae Colwyn. Ar y panel bydd Guto Bebb (AS Ceidwadwyr), Alun Ffred Jones (AC Plaid Cymru), Bethan Jones Parry o ganolfan Ty Newydd a Christine Humphreys o'r Democratiaid Rhyddfrydol. Tonight's programme comes from Colwyn Leisure Centre in Colwyn Bay. On the panel are Guto Bebb (MP Conservatives), Alun Ffred Jones (AM Plaid Cymru), Bethan Jones Parry from the Ty Newydd centre and Christine Humphreys from the Liberal Democrats.

50 o funudau