Sàbhalaidhean na Comhairle.

Tormod Dòmhnallach, Fear-gairm Chomhairle nan Eilean Siar a’ bruidhinn ri Niall Iain Dòmhnallach mu dheidhinn sàbhalaidhean na Comhairle.

This clip is from