Cò i Nicola Sturgeon?

Murchadh Macleòid agus Niall O’ Gallagher a’ mìnneachadh cò i Nicola Sturgeon agus cuin a ghabh i a’ chiad cheum ann an saoghal poilitigs?

This clip is from