Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 13/12/12

Mae Jinx yn hel meddyliau tra’n gwarchod Arwen ac yn gofyn cwestiynau dwys iawn i’w hun.Jinx is struggling to look after Arwen and asks difficult questions of himself.

Daw'r clip hwn o