Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 13/12/12

Mae Jinx yn hel meddyliau tra’n gwarchod Arwen ac yn gofyn cwestiynau dwys iawn i’w hun.Jinx is struggling to look after Arwen and asks difficult questions of himself.

Hyd:

24 eiliad

Daw'r clip hwn o