Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

13/12/2012

Mae Jinx yn hel meddyliau wrth warchod Arwen ac yn gofyn cwestiynau dwys iawn i’w hun. Dan bwysau gan y pentrefwyr, penderfyna Moc symud allan o Rif 10. Jinx is struggling to look after Arwen and contemplates some difficult questions. Under pressure from the villagers, Moc decides to move out of Number 10.

20 o funudau