Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

11/12/2012

Aiff Dani i chwilio am blentyn i geisio canfod atebion am gymeriad ei thad. Mae Cadno a Mark yn gosod maglau yn erbyn ewyllys Eifion ond pwy sy’n eu gwylio? Dani visits a pupil at school, looking for testament of her father’s character. Cadno and Mark set down more traps against Eifion’s will, but who’s watching them?

20 o funudau