Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

10/12/2012

Nid yw Gaynor yn hapus iawn i gyrraedd adref i weld Angela a Gemma yn dangos eu coesau i Hywel! Mae’n foment fawr i Benrhewl wrth i Bobi gerdded am y tro cyntaf, ond lle mae Cadno? Gaynor isn’t impressed when she arrives home to find Angela and Gemma showing Hywel their legs! It’s a big moment for Penrhewl as Bobi takes his first steps, but where is Cadno?

20 o funudau