Eglwys Loegr yn pleidleisio yn erbyn ordeinio menywod yn esgobion.

Ymateb i'r ffaith bod Synod Cyffredinol Eglwys Loegr wedi pleidleisio yn erbyn ordeinio menywod yn esgobion.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

10 o funudau

Daw'r clip hwn o